Overleg over beëindiging van uw relatie? Bel direct 070 221 0514

Juridische gevolgen beëindiging van een relatie

Bij de beëindiging van een relatie (niet zijnde een huwelijk of een ontbinding van geregistreerd partnerschap) moeten verschillende zaken worden geregeld. VIER advocaten helpt u daarbij uiteraard graag.

Kinderen en afspraken na beëindiging niet geregistreerde relatie

Wanneer tijdens de relatie kinderen zijn geboren moeten er afspraken worden gemaakt over de kinderen. Als sprake is van gezamenlijk gezag over de (minderjarige) kinderen, vereist de wet dat er een zogenaamd ‘ouderschapsplan’ wordt opgesteld. Ook moet de kinderalimentatie worden geregeld.

Als blijkt dat één van de ouders zich niet houdt aan de gemaakte plannen, kan VIER Advocaten u bijstaan in het behalen van uw recht op Zorg en Contact met uw kind.

Partneralimentatie

Bij de verbreking van de samenwoning is er geen wettelijk recht op partneralimentatie.

Beëindiging samenlevingsovereenkomst

In een samenlevingsovereenkomst kunt u verschillende afspraken vastleggen, onder meer over uw vermogen. Bij het einde van de samenleving moet die overeenkomst dan worden beëindigd. Hoe dat precies in zijn werk gaat is vaak te lezen in de overeenkomst zelf. Het kan bijvoorbeeld zijn dat alle bezittingen en schulden op grond van de overeenkomst moeten worden verdeeld, maar het is ook mogelijk dat is vastgelegd dat alleen een paar specifieke zaken verdeeld moeten worden.
Uiteraard is het hiernaast van belang of u bijvoorbeeld nog iets tegoed heeft van uw partner (of juist andersom). Zo’n tegoed kan, bijvoorbeeld, bestaan uit geld of uit de verplichting tot het afgeven van bepaalde goederen. Het kan ook goed zijn dat u samen eigenaar bent van een huis en dat u samen een hypotheek heeft afgesloten en ook hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden.

VIER advocaten beschikt over goede advocaten die u kunnen adviseren en u kunnen helpen met de afwikkeling van de samenlevingsovereenkomst.

Als er geen samenlevingsovereenkomst is gesloten, of als er wel een overeenkomst is opgesteld maar hier geen afspraken over vermogen in zijn opgenomen, is er in principe niets gezamenlijk en behoudt ieder zijn of haar eigen goederen en schulden.

Het kan zijn dat u bepaalde goederen samen heeft gekocht, zoals een huis. Of dat u samen schulden bent aangegaan, zoals een hypotheek of een doorlopend krediet. In dat geval kan er dus een gemeenschap zijn ontstaan die zal moeten worden verdeeld. Heeft u samen een huis gekocht dan moeten er afspraken worden gemaakt nu de samenleving is beëindigd. Wordt het huis verkocht? Of blijft een van de partners in het huis wonen? U moet dit met uw partner te bespreken en het is zeer verstandig de afspraken hierover duidelijk schriftelijk vast te leggen.
Als er gezamenlijke schulden zijn moet worden afgesproken welk gedeelte van de schulden door wie betaald moet worden. Het is mogelijk dat een partner heeft meebetaald aan goederen die eigendom zijn van de ander; in dat geval is er een recht op terugbetaling van dat geld. Het is daarom belangrijk dat u zich goed laat adviseren. VIER advocaten helpt u hierbij en voorziet u van deskundig advies.

Indien U een zaak of vraag heeft, neem contact met ons op via telefoonnummer: 070 221 0514.