Voor spoedzaken bel direct  070 221 0514

Strafrecht

In het strafrecht heeft u een lastige positie ten opzichte van de politie en het Openbaar Ministerie. In de meeste gevallen is het zeer belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium al overleg heeft met uw advocaat om precies te weten waar u verstandig aan doet. Neem dus voor het verhoor van de politie contact op met uw advocaat. Als u een dagvaarding heeft ontvangen en moet voorkomen staat VIER advocaten u natuurlijk graag bij. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw zaak te bespreken, ook in het weekend.

Heeft u een strafbeschikking ontvangen? U bent niet verplicht om daarmee akkoord te gaan en VIER advocaten adviseert u graag wat uw opties zijn. Zijn er spullen bij u in beslag genomen en wilt u deze terug? VIER advocaten kan voor u een klaagschrift indienen om ervoor te zorgen dat de zaak voor de rechter komt. Ook als u onterecht heeft vastgezeten en u een schadevergoeding daarvoor wilt ontvangen helpen wij u graag verder. Neem contact op om te vragen wat uw mogelijkheden zijn.

Het kan gebeuren dat u openstaande boetes (ook wel: cjib-boetes, gijzelingsboetes of mulderboetes genoemd) niet kunt betalen. In dat geval ontvangt u vaak een uitnodiging om te verschijnen bij de kantonrechter omdat de officier van justitie vordering tot gijzeling wil doen. Het blijft in zo’n geval vaak niet bij een vordering tot gijzeling voor één boete. Als u meerdere boetes onbetaald heeft gelaten kan de rechter besluiten u voor langere periode vast te zetten (te gijzelen) en als u simpelweg niet kunt betalen staat u sterker dan u misschien zult denken. Het treffen van een betalingsregeling met het CJIB om gijzeling te voorkomen biedt vaak al een oplossing. Maar ook als dat niet het geval is kan VIER advocaten u in deze lastige situatie een uitweg bieden door het opstarten van een kort geding tegen de uitvoering van die gijzeling.

Als de politie uw woning doorzoekt of binnenvalt kan het gebeuren dat daardoor schade optreedt. In veel gevallen is de politie daarvoor aansprakelijk, ook als zij toestemming hadden om de woning te doorzoeken. De politie is dan verplicht om schadevergoeding te betalen aan u (of bijvoorbeeld aan uw verhuurder als er schade is aan de gehuurde woning).


Jeugd(straf)recht

Nog meer dan in het ‘gewone’ strafrecht is het in het jeugdstrafrecht essentieel dat de advocaat zo snel mogelijk bij de zaak wordt betrokken. Vanaf het moment van aanhouding adviseert de advocaat de minderjarige en onderhoudt hij contact met de ouders van de minderjarige. Ook kan hij het verhoor bijwonen om de jeugdige verdachte met raad en daad bij te staan. Bij minderjarige verdachten wordt vaak een transactie of strafbeschikking aangeboden waardoor een zitting kan worden voorkomen en het is voor de minderjarige, en de ouders, belangrijk om te weten wat een verstandige keuze is. Onze advocaten adviseren u graag hierover. Wanneer het toch tot een zitting komt (bij de officier van justitie of de kinderrechter) staan wij vanzelfsprekend de minderjarige verdachte ook bij, waarbij in samenspraak met de jeugdige verdachte en ouders naar het beste resultaat wordt gestreefd.


Claim uw schade bij een politie-inval

Als de politie uw woning doorzoekt of binnenvalt kan het gebeuren dat daardoor schade optreedt. In veel gevallen is de politie daarvoor aansprakelijk, ook als zij toestemming hadden om de woning te doorzoeken. De politie is dan verplicht om schadevergoeding te betalen aan u (of bijvoorbeeld aan uw verhuurder als er schade is aan een gehuurde woning).

Indien u uw zaak wil bespreken, bel ons dan op 070 221 0514.