Familierecht

Als specialiste op het terrein van familierecht weet Andrea als geen ander dat de menselijke maat centraal staat. Zij staat u graag bij in alle denkbare geschillen op dit gebied: kwesties over afstamming (zoals erkenning en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap), adoptie, omgangsregelingen en gezag, kinder– en partneralimentatie, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, verdeling van (huwelijkse) gemeenschap, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, naamswijziging en echtscheiding (en ontbinding geregistreerd partnerschap en verbreking niet-geregistreerde relaties) behoren tot haar expertise.

Ook staat Andrea u graag bij als mediator in een familierechtelijk probleem. Vanwege haar jarenlange ervaring in de praktijk en de kennis die zij heeft opgedaan tijdens de opleiding van de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) is zij uitstekend in staat partijen tot een oplossing te laten komen.


Arbeidsrecht

Als werknemer is het lastig te weten waar u precies staat ten opzichte van uw werkgever, omdat u niet een gelijke positie aan de onderhandelingstafel heeft. Er zijn veel wettelijke waarborgen die niet zomaar door een arbeidscontract opzij gezet kunnen worden. Deze algemene regels gelden namelijk altijd, ongeacht wat u samen afspreekt. Bij vragen over uw contract of over een contractverlenging is het verstandig de afspraken van te voren door een advocaat te laten toetsen. Ook als u een geschil heeft met uw werkgever en er een procedure dreigt of al loopt helpt VIER advocaten u graag met als doel een optimaal resultaat voor u te bereiken.


Strafrecht

In het strafrecht heeft u een lastige positie ten opzichte van de politie en het Openbaar Ministerie. In de meeste gevallen is het zeer belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium al overleg heeft met uw advocaat om precies te weten waar u verstandig aan doet. Neem dus voor het verhoor van de politie contact op met uw advocaat. Als u een dagvaarding heeft ontvangen en moet voorkomen staat VIER advocaten u natuurlijk graag bij. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw zaak te bespreken, ook in het weekend.

Heeft u een strafbeschikking ontvangen? U bent niet verplicht om daarmee akkoord te gaan en VIER advocaten adviseert u graag wat uw opties zijn. Zijn er spullen bij u in beslag genomen en wilt u deze terug? VIER advocaten kan voor u een klaagschrift indienen om ervoor te zorgen dat de zaak voor de rechter komt. Ook als u onterecht heeft vastgezeten en u een schadevergoeding daarvoor wilt ontvangen helpen wij u graag verder. Neem contact op om te vragen wat uw mogelijkheden zijn.

Het kan gebeuren dat u openstaande boetes (ook wel: cjib-boetes, gijzelingsboetes of mulderboetes genoemd) niet kunt betalen. In dat geval ontvangt u vaak een uitnodiging om te verschijnen bij de kantonrechter omdat de officier van justitie vordering tot gijzeling wil doen. Het blijft in zo’n geval vaak niet bij een vordering tot gijzeling voor één boete. Als u meerdere boetes onbetaald heeft gelaten kan de rechter besluiten u voor langere periode vast te zetten (te gijzelen) en als u simpelweg niet kunt betalen staat u sterker dan u misschien zult denken. Het treffen van een betalingsregeling met het CJIB om gijzeling te voorkomen biedt vaak al een oplossing. Maar ook als dat niet het geval is kan VIER advocaten u in deze lastige situatie een uitweg bieden door het opstarten van een kort geding tegen de uitvoering van die gijzeling.

Als de politie uw woning doorzoekt of binnenvalt kan het gebeuren dat daardoor schade optreedt. In veel gevallen is de politie daarvoor aansprakelijk, ook als zij toestemming hadden om de woning te doorzoeken. De politie is dan verplicht om schadevergoeding te betalen aan u (of bijvoorbeeld aan uw verhuurder als er schade is aan de gehuurde woning).


Jeugd(straf)recht

Nog meer dan in het ‘gewone’ strafrecht is het in het jeugdstrafrecht essentieel dat de advocaat zo snel mogelijk bij de zaak wordt betrokken. Vanaf het moment van aanhouding adviseert de advocaat de minderjarige en onderhoudt hij contact met de ouders van de minderjarige. Ook kan hij het verhoor bijwonen om de jeugdige verdachte met raad en daad bij te staan. Bij minderjarige verdachten wordt vaak een transactie of strafbeschikking aangeboden waardoor een zitting kan worden voorkomen en het is voor de minderjarige, en de ouders, belangrijk om te weten wat een verstandige keuze is. Onze advocaten adviseren u graag hierover. Wanneer het toch tot een zitting komt (bij de officier van justitie of de kinderrechter) staan wij vanzelfsprekend de minderjarige verdachte ook bij, waarbij in samenspraak met de jeugdige verdachte en ouders naar het beste resultaat wordt gestreefd.


Jeugdrecht – ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Bij procedures over gezagsbeperkende maatregelen, zoals de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, is het van belang dat u van goede rechtsbijstand wordt voorzien. Vier Advocaten staat u hierin graag met raad en daad terzijde.


Verbintenissenrecht

Zonder het te beseffen sluit u in het dagelijkse leven vele overeenkomsten, die zonder problemen over en weer worden nagekomen. Maar pas als er iets misgaat in de nakoming van die afspraken merkt u hoe ingewikkeld de achterliggende wet- en regelgeving kan zijn. Het is daarom verstandig om juridisch advies in te winnen zodat u uw geschil zo snel mogelijk tot een goed einde kunt brengen.


Huurrecht

De huurder heeft in Nederland een vergaande juridische bescherming. Juridisch gelijk heeft de huurder dus in veel gevallen al. In sommige gevallen is het voor de huurder alleen lastig om ook dat gelijk te krijgen, omdat de verhuurder niet bereid is stappen te ondernemen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om problemen die voor u overlast veroorzaken (gebreken), of om een discussie over de hoogte van de huurprijs of servicekosten. En is het nu wel of niet toegestaan om uw woning (gedeeltelijk) onder te verhuren?


Dagvaardings- of verzoekschriftprocedure bij de rechtbank of de kantonrechter

Soms lukt het partijen niet om onderling het juridische probleem op te lossen, waardoor de gang naar de rechter de overgebleven stap is. VIER advocaten kan u in allerlei verschillende procedures met raad en daad terzijde staan.

VIER advocaten kan u zowel bijstaan in het geval u zelf wilt overgaan tot het opstarten van een procedure, als in het geval dat u moet voorkomen bij de rechter en u verweer wenst te voeren.

Afhankelijk van de aard van uw juridische probleem zullen wij samen met u een processtuk (verzoekschrift of dagvaarding) opstellen en u gedurende de gehele rechterlijke gang begeleiden.

Uiteraard staat uw belang in een dergelijke procedure voorop en houden wij altijd in het achterhoofd dat een schikking vaak de voorkeur heeft boven een rechterlijke uitspraak.