Arbeidsrecht

Heeft u een conflict met een werknemer of functioneert een werknemer niet goed? Wilt u de contracten met uw personeel actualiseren? Vraagt u zich af of u beter met personeel in loondienst, of met ZZP’ers kunt werken?

Het is belangrijk om tijdig juridisch advies in te winnen zodat u precies weet welke verplichtingen en welke rechten u heeft als werkgever. Ga vooral niet overhaast te werk; vaak geldt dat het verstandig is eerst juridisch advies in te winnen voordat u tot handelen overgaat.

Onlangs is de wetgeving op het gebied van het ontslagrecht gewijzigd. Het is ook daarom verstandig tijdig contact met een advocaat op te nemen, zodat de wijzigingen die door wet- en regelgeving worden doorgevoerd u niet voor een voldongen feit plaatsen dat u mogelijk had kunnen voorkomen.

VIER advocaten helpt u graag op het gebied van arbeidsrecht en zal altijd werken naar een passende oplossing voor alle betrokkenen.


Incassopraktijk

Voor een ondernemer is het erg vervelend als een klant structureel niet, of niet op tijd, betaalt. VIER advocaten biedt u incassoadvies op maat en overlegt met u op welke wijze de vordering het beste geïnd kan worden.

In overleg met u wordt een passende aanmaning verstuurd om de debiteur aan te spreken op het betalingsgedrag. Vaak wordt een rekening na het versturen van een dergelijke aanmaning alsnog betaald. Als dat niet gebeurt, zal door middel van een procedure de betaling van uw openstaande rekening worden veiliggesteld.

De kosten van zo’n procedure vorderen wij van uw debiteur, zodat de kosten voor u binnen de perken blijven. Ook bij een uitvoerige incasso procedure helpen wij u graag, waarbij u een prijs op maat wordt aangeboden.

In overleg met u en een vaste deurwaarder worden afspraken gemaakt over de te nemen stappen om een vordering voor u te innen. Vanzelfsprekend behoort ook het leggen van beslag vóór het starten van een procedure tot de mogelijkheden.


Contracten- en verbintenissenrecht

Als ondernemer ontkomt u er niet aan om contracten te sluiten met uw zakenrelaties. VIER advocaten adviseert u graag bij het opstellen van deze contracten, waarbij een balans wordt gevonden tussen uw persoonlijke wensen en juridische (on)mogelijkheden.

Het kan nog wel eens voorkomen dat u alle afspraken goed geregeld dacht te hebben, maar dat er toch iets mis gaat. In zo’n geval is het belangrijk om goed duidelijk te maken wat er niet goed is gegaan en wat u precies wilt: alsnog goed nakomen van de afspraken, schadevergoeding of allebei? VIER advocaten adviseert u graag over de mogelijkheden.

De ervaring leert dat u in het zakelijk verkeer ook te maken heeft met factoren die u niet in de hand heeft. U kunt bijvoorbeeld zomaar te maken krijgen met een willekeurige onbekende waar u opeens een juridisch meningsverschil mee heeft. U doet er verstandig aan om in dergelijke situaties ruggespraak met u advocaat te hebben, zodat u precies weet waar u staat. VIER advocaten is altijd bereikbaar om uw vragen te beantwoorden, ook in het weekend.


 

Algemene voorwaarden

Vaak kunt u met het hanteren van actuele en duidelijke voorwaarden een hoop problemen voorkomen. VIER advocaten helpt u graag bij het opstellen van uw algemene voorwaarden, of bij het actualiseren ervan. Neemt u daarom contact op met een van onze advocaten om de mogelijkheden te bespreken.


Huurrecht

De wet biedt huurders een grote bescherming, waardoor het voor u als verhuurder belangrijk is te weten welke verplichtingen u precies moet nakomen en welke rechten u als verhuurder heeft. Het is altijd verstandig om heldere afspraken te maken met een huurder om conflicten te voorkomen. VIER advocaten adviseert u graag bij het opstellen van een gedegen huurovereenkomst.

Toch kunnen er talloze problemen ontstaan. Welke stappen kunt u bijvoorbeeld ondernemen indien de huurder na de afgesproken huurtermijn weigert te vertrekken? Hoe zit het ook al weer met het verhogen van de huur? En wat moet u doen als uw huurder weigert mee te werken aan een noodzakelijke renovatie?

In het geval dat er zich toch een onhoudbare situatie tussen u en uw huurder voordoet, ontkomt u er vaak niet aan om naar de rechter te stappen, tenzij u er alsnog in onderling overleg met uw huurder uit weet te komen. VIER advocaten helpt u graag verder, waarbij altijd voor ogen wordt gehouden dat het treffen van een duidelijke regeling tussen partijen zelf de voorkeur heeft boven een procedure.


Dagvaardings- of verzoekschriftprocedure bij het Gerechtshof, de rechtbank of de kantonrechter

Wanneer het niet lukt om in onderling overleg een geschil op te lossen ontkomt u vaak niet aan procederen. VIER advocaten kan u in allerlei verschillende procedures met raad en daad terzijde staan, of het nu gaat om het voeren van verweer tegen een dagvaarding of een verzoekschrift, of juist om het kiezen van ‘de aanval’ door het zelf opstarten van een procedure.

VIER advocaten biedt u uitstekende bijstand in een groot aantal verschillende procedures; van een spoedeisende voorziening in een kort geding tot een meer ingewikkelde procedure bij het Gerechtshof of de rechtbank.

Uiteraard staat uw belang in een dergelijke procedure voorop en houden wij altijd in het achterhoofd dat een schikking vaak de voorkeur heeft boven een rechterlijke uitspraak.