Uitspraak rechtbank in de zaak #BreakingBadindeHollandsepolder

Afgelopen week heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de zaak die in de media bekend is geworden als ‘Breaking Bad in de Hollandse polder’. Onze cliënt werd door het openbaar ministerie gezien als één van de leidinggevenden in deze grote drugszaak. Tegen hem was ook de hoogste straf geëist, te weten 7 jaar.

Door de advocaten (Jacqueline Bekooij en Peter Spaargaren) werd al aangegeven dat die leidinggevende rol niet bewezen kon worden. Daardoor moest zijn straf ook (veel) lager uitvallen.

De rechtbank is hierin (deels) meegegaan en heeft hem veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren. Volgens de rechtbank had cliënt niet de leidinggevende rol die de officier van justitie hem toedichten. Alhoewel 4 jaar uiteraard ook nog een forse straf is, zijn de advocaten tevreden dat de rechtbank hen hierin gevolgd heeft.

Waar de advocaten wel erg teleurgesteld over zijn is dat de rechtbank heeft bepaald dat cliënt direct weer in voorarrest moet zitten. Dit terwijl hoger beroep nog mogelijk is en in hoger beroep nog alles kan gebeuren. De rechtbank zegt dat het herhalingsgevaar hoog is. Dit is echter onzin want cliënt is al 1,5 jaar op vrije voeten en heeft inmiddels een baan, huis en gezin (na eerst 9 maanden in voorarrest te hebben gezeten). Waarom het gevaar op herhaling dan nu zo groot is dat hij dan weer naar binnen moet, is een raadsel. Het heeft er alle schijn van dat de rechtbank vindt dat hij alvast zijn straf moet uitzitten. Hiervoor is voorarrest alleen niet bedoeld.

De rechtbank heeft cliënt daarnaast veroordeeld voor een aantal feiten waarvoor de advocaten vrijspraak had gevraagd (o.a. bezit vuurwapen en voorbereidingshandelingen drugshandel). Cliënt ontkent zich hiermee bezig te hebben gehouden. Of dit voldoende is om in hoger beroep te gaan, wordt de komende 2 weken bekeken.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Tot-4-jaar-cel-voor-drugsbende-die-zich-bezig-hield-met-grootschalige-speed-en-xtc-productie.aspx?fbclid=IwAR2VmsJBx1wwgy4EKk3QCpmziwDZPY2ccNO8EDLRaQ6eDZHJrWiKxIi1oKk