Overleg over partneralimentatie? Bel direct 070 221 0514

Partneralimentatie

Niet alleen voor kinderen kan beslist worden dat er alimentatie betaald moet worden, dat kan ook voor een van de ex-partners. Alimentatie voor een van beide ex-echtgenoten wordt partneralimentatie genoemd.

Vaststelling partneralimentatie

De rechter kan deze partneralimentatie vaststellen als één van de ex-echtgenoten daaraan behoefte heeft en daarvoor een verzoek heeft ingediend. De partneralimentatie wordt volgens de wet vastgesteld en wordt gebaseerd op twee begrippen: behoefte en draagkracht.

De behoefte wordt bepaald door de mate van welstand van het gezin tijdens het huwelijk, waarbij onder meer het inkomen, het uitgavenpatroon en het spaargedrag van de partijen relevant zijn. Nadat de behoefte is bepaald wordt bekeken of de andere echtgenoot voldoende draagkracht heeft om (al dan niet gedeeltelijk) in die behoefte te voorzien. De draagkracht is het vermogen van een partij om de behoefte van de andere partij te kunnen voorzien.

Recht op partneralimentatie voor 12 jaar

Op zich bestaat het recht op partneralimentatie voor een periode van twaalf jaar. Die periode begint vanaf het moment dat de echtscheiding definitief is, dus vanaf de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Recht op partneralimentatie afhankelijk van duur huwelijk

Als het huwelijk van partijen minder dan vijf jaar heeft geduurd, en er geen kinderen tijdens het huwelijk zijn geboren, geldt de verplichting net zolang als dat het huwelijk geduurd heeft. Als het huwelijk dus twee jaar heeft geduurd en er geen kinderen tijdens het huwelijk zijn geboren, zal er maximaal twee jaar alimentatie betaald worden. Net als bij kinderalimentatie wordt partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd met een wettelijk indexeringspercentage.

Partneralimentatie en belastingen

Partneralimentatie is fiscaal (naar oplopend tarief in Box 1) belast bij degene die de alimentatie ontvangt, de alimentatiegerechtigde. Diezelfde alimentatie is aftrekbaar voor degene die de alimentatie betaalt, de alimentatieplichtige. De alimentatie moet over het algemeen per maand worden betaald. Het is ook mogelijk dat partijen afspreken dat de verplichting van het betalen van de partneralimentatie in een keer wordt afgerekend. Die partneralimentatieverplichting kan dus in één keer worden afgekocht.

Wijziging partneralimentatie

De partneralimentatie kan worden gewijzigd als er sprake is van een gewijzigde omstandigheden. Dit kan onder meer het geval zijn als:

  • u uw baan kwijtraakt;
  • uw inkomen of dat van uw ex-partner wijzigt. Overigens kan het zowel gaan om een verlaging van uw inkomen, als om een verhoging;
  • de winst uit uw bedrijf (resultaten uit onderneming) sterk vermindert en de verwachting is dat deze lijn zich zal voortzetten;
  • u een kind krijgt waarvoor een onderhoudsverplichting ontstaat.

Er zijn nog talloze omstandigheden denkbaar. Als er sprake is van een wijziging van omstandigheden moet de vastgestelde onderhoudsbijdrage worden herzien. Er dient opnieuw een alimentatieberekening te worden gemaakt op basis van de huidige financiële situatie van de partners. Een herberekening kan ertoe leiden dat de alimentatie wordt verlaagd, omdat een van de partners door de gewijzigde omstandigheden minder financiële ruimte (zogenaamde ‘draagkracht’) heeft. Als er zich een gewijzigde omstandigheid voordoet, is het van belang snel actie te ondernemen en een herberekening te laten maken van de alimentatie.

Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie in echtscheidingsconvenant

Let op; er kan sprake zijn van een niet-wijzigingsbeding dat is opgenomen in het echtscheidingsconvenant. In dat geval kan het zo zijn dat de alimentatie niet op grond van gewijzigde omstandigheden kan worden gewijzigd. Het kan zijn dat partijen hier andere afspraken over hebben gemaakt. Laat u goed voorlichten.

Beëindiging partneralimentatie bij samenwonen of opnieuw trouwen

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt wettelijk gezien automatisch als degene die de alimentatie ontvangt, de alimentatiegerechtigde, gaat samenwonen met een ander alsof de ontvanger opnieuw trouwt. Hierover wordt vaak geprocedeerd en het lastige voor degene die de alimentatie moet betalen is, dat diegene ook echt voor de rechter moet aantonen dat de alimentatie-ontvanger samenwoont alsof hij/zij opnieuw getrouwd is. Dit blijkt in de praktijk erg moeilijk te zijn. Neem contact op met VIER advocaten als u hierover advies wilt.

VIER advocaten voorziet u van goed advies en beschikt over deskundige advocaten die een herberekening voor u kunnen maken. U kunt dan samen met uw ex-partner afspraken maken over de gewijzigde alimentatie. Komt u er samen niet uit, dan kan de rechter worden verzocht een beslissing te nemen. VIER advocaten staat u bij in deze procedure en start deze voor u op.

Indien u een zaak of vraag heeft, neem contact met ons op via telefoonnummer: 070 221 0514.