U bent hier 9 Kinderalimentatie

Juridische hulp bij Kinder Alimentatie.

Voor een zorgvuldige en zorgzame juridische afwikkeling van uw echtscheiding en relatie.

Op faire wijze de Kinderalimentatie regelen. Bel voor advies naar 070 221 0514 

FAMILIERECHT ADVOCAAT NODIG VOOR HET ZORGVULDIG VASTSTELLEN
VAN DE KINDERALIMENTATIE?

U bent aan het juiste adres. Wij helpen u op weg met advies op maat.

Overleg over over kinderalimentatie? Bel vandaag nog met 070 221 0514

Kinderalimentatie

Beide ouders zijn volgens de wet verplicht om naar verhouding van hun financiële draagkracht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Deze bijdrage wordt ook wel kinderalimentatie genoemd.
De hoogte van de kinderbijdrage is afhankelijk van het netto-inkomen dat de echtgenoten in de laatste periode van hun huwelijk maandelijks te besteden hadden en van de draagkracht van de ouders ná de echtscheiding.

Bij een scheiding of de beëindiging van een relatie moet worden bekeken of de ene (niet verzorgende) ouder kinderalimentatie aan de andere (wel verzorgende) ouder moet betalen. Een eventuele bijdrage in de kosten van de kinderen wordt betaald aan de ouder bij wie het kind woont, dus bij wie het kind zijn of haar hoofdverblijf heeft.

De volgende personen zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen:

  • juridische ouders;
  • de verwekker van het kind, maar alleen als het kind de moeder als ouder heeft;
  • de persoon die als levensgezel van moeder heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad;
  • stiefouders ten opzichte van de kinderen van zijn/haar echtgenoot (of geregistreerd partner) die tot het gezin van die stiefouder en die echtgenoot/geregistreerd partner horen.
Onderhouds- en kinderalimentatieplicht minderjarige kinderen

De wettelijke onderhoudsplicht voor minderjarige kinderen bestaat volgens de wet totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Die verplichting duurt voort tot het 21e levensjaar van het kind, waarbij geldt dat de ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van het kind. Ook de stiefouder is, tijdens zijn of haar huwelijk of geregistreerd partnerschap, verplicht te voorzien in de kosten van het kind of de kinderen van zijn of haar partner totdat het kind de leeftijd van 21 heeft bereikt.

Onderhouds- en kinderalimentatieplicht minderjarige kinderen

De wettelijke onderhoudsplicht voor minderjarige kinderen bestaat volgens de wet totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Die verplichting duurt voort tot het 21e levensjaar van het kind, waarbij geldt dat de ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van het kind. Ook de stiefouder is, tijdens zijn of haar huwelijk of geregistreerd partnerschap, verplicht te voorzien in de kosten van het kind of de kinderen van zijn of haar partner totdat het kind de leeftijd van 21 heeft bereikt.

Vanaf het 21e jaar van een kind bestaat er geen onderhoudsplicht jegens het kind meer, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn. Juridisch wordt er in zo’n geval van dat kind geëist dat het aantoont behoeftig te zijn.
Beide ouders zijn volgens de wet verplicht om naar verhouding van hun financiële draagkracht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Deze bijdrage wordt ook wel kinderalimentatie genoemd.
De hoogte van de kinderbijdrage is afhankelijk van het netto-inkomen dat de echtgenoten in de laatste periode van hun huwelijk maandelijks te besteden hadden en van de draagkracht van de ouders ná de echtscheiding.

Vaststelling kinderalimentatie

Voor de vaststelling van de kinderalimentatie hanteert de rechter speciaal daarvoor ontwikkelde normen, ook wel de ‘Tremanormen’ genoemd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van tabellen die door het NIBUD zijn opgesteld. De kinderalimentatie wordt jaarlijks met een wettelijk indexeringspercentage verhoogd. De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie duurt, in principe, totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De hoogte van de alimentatie kan worden aangepast als sprake is van een gewijzigde omstandigheden.

Wijziging of herberekening kinderalimentatie

De kinderbijdrage kan worden gewijzigd als sprake is van gewijzigde omstandigheden. De volgende omstandigheden kunnen daarvoor van belang zijn:

  • u raakt uw baan kwijt;
  • uw inkomen of dat van uw ex-partner wijzigt. Overigens kan het zowel gaan om een verlaging van uw inkomen, als om een verhoging;
  • de winst uit uw bedrijf (resultaten uit onderneming) is sterk verminderd en de verwachting is dat deze lijn zich zal voortzetten;
  • uzelf of uw partner trouwt (opnieuw) of u gaat (opnieuw) een geregistreerd partnerschap aan;
  • u krijgt (nog) een kind.

Er zijn nog talloze omstandigheden denkbaar. Als er sprake is van een wijziging van omstandigheden moet de vastgestelde kinderbijdrage worden herzien. Er moet opnieuw een alimentatieberekening worden gemaakt op basis van de huidige financiële situatie van de ouders.

Een herberekening kan ertoe leiden dat de alimentatie wordt verlaagd, omdat een van de ouders door de gewijzigde omstandigheden minder financiële ruimte (zogenaamde ‘draagkracht’) heeft. Als er zich zo’n gewijzigde omstandigheid voordoet is het van belang snel actie te ondernemen en een (her)berekening te laten maken van de alimentatie.
VIER advocaten voorziet u van goed advies en beschikt over deskundige advocaten die een herberekening voor u kunnen maken. U kunt dan samen met uw ex-partner afspraken maken over de gewijzigde alimentatie. Komt u er samen niet uit, dan kan de rechter worden verzocht een beslissing te nemen. VIER advocaten staat u bij in deze procedure en start deze voor u op.

Berekening Kinderalimentatie

De berekening van de kinderalimentatie is maatwerk. VIER advocaten kan een alimentatieberekening voor u maken zodat u weet waar u aan toe bent. Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak.

Indien u een zaak heeft, neem contact met ons op via telefoonnummer: 070 221 0514

Fleur is afgestudeerd in de richtingen strafrecht en jeugdrecht en zij heeft tijdens haar studie verschillende stages gelopen bij advocatenkantoren, waaronder bij VIER advocaten. Die stage beviel erg goed, waardoor zij nu met veel enthousiasme zelf werkzaam is als betrokken advocaat bij ons kantoor. Fleur is werkzaam in de familie-, jeugd- en strafrechtpraktijk.

Fleur Meershoek

Advocaat familierecht

Joëlle is afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in de richting strafrecht en heeft tijdens haar studie stage gelopen bij VIER advocaten. Joëlle is voornamelijk werkzaam in het strafrecht, maar heeft daarnaast ook ervaring opgedaan binnen het familierecht.

Joëlle Wittens

Advocaat familierecht

Geselecteerde referenties

Hieronder een selectie van referenties van onze klanten. Voor meer informatie en referenties kunt u contact opnemen.

Mien Vitamien
Mien Vitamien
2022-04-07
Bijgestaan door dhr. Grégoire. Absoluut tevreden over zijn expertise en professionaliteit. Na een lekkage hebben we te maken gehad met een wooncorporatie die niet mee wilde werken en niks wilde vergoeden. Uiteindelijk na een lange strijd alles vergoed gekregen en huurcompensatie via de huurcommissie geregeld. Heb je problemen met je wooncorporatie? Zoek dan niet verder!
Maarten Fonville
Maarten Fonville
2022-03-30
Prima geholpen
Klaidas Krasauskas
Klaidas Krasauskas
2022-03-09
Incredibly helpful and easy to talk to lawyers. Mr. Gregoire was a huge help in getting our deposit back from our evil landlord! Thank you.
Ben
Ben
2022-02-22
alles word tot in de puntjes geregeld ben meerdere malen Door klaas geholpen en alles met succes afgerond professioneel en duidelijk en gewoon kennis van zaken Dik Tevreden
Ravenheer
Ravenheer
2022-01-25
Mr Gregoire heeft mij bijgestaan toen ik 8 maanden huurachterstand had, en hij heeft de zaak nog gewonnen ook. Samen met Umit Arslan is Meneer Gregoire één van de beste advocaten ooit in Nederland.
enzmyr editen
enzmyr editen
2021-01-29
Het een goed gesprek en eerlijk ok
Vier Advocaten

Vertel ons jouw verhaal. Wij kunnen je helpen.

Vanzelfsprekend behandelen we alle aan ons verstrekte gegevens en informatie strikt vertrouwelijk. Bellen kan ook op 070 221 0514.

VIER ADVOCATEN

Advocaten familierecht, strafrecht en huurrecht

Koninginnegracht 53
2514 AE Den Haag

Route