Hulp bij uithuisplaatsing
U bent hier 9 Columns 9 Hulp bij uithuisplaatsing
Hulp bij uithuisplaatsing

Hulp bij uithuisplaatsing

Vier Advocaten
13 april 2023

Help, mijn kind wordt uit huis geplaatst!

Kinderen horen bij hun ouders thuis te wonen, maar in sommige gevallen vindt de Raad voor de Kinderbescherming het geen goed idee als een kind nog langer thuis woont. Er moet dan sprake zijn van zeer ernstige zorgen waardoor een kind echt niet meer thuis kan blijven.

De Raad voor de Kinderbescherming kan niet zelf bepalen dat een kind uit huis geplaatst wordt. Zij zullen de kinderrechter moeten vragen om een kind onder toezicht te stellen van de jeugdbescherming en het kind uit huis te plaatsen.

De kinderrechter zal u – als ouders (met gezag) – voor een zitting uitnodigen om het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming te bespreken. Pas nadat de kinderrechter alle betrokkenen gehoord heeft kan hij/zij namelijk een goede beslissing nemen.

In sommige gevallen kan zo’n zitting met de ouders niet worden afgewacht en wordt de situatie omgedraaid. De kinderrechter kan dan telefonisch aan de Raad voor de Kinderbescherming toestemming geven om een kind voorlopig onder toezicht te stellen van de jeugdbescherming en om hem/haar met spoed uit huis te plaatsen. Dan staat dus opeens de jeugdbescherming op de stoep om een kind op te halen en mee te nemen. Vervolgens is er binnen twee weken een zitting om deze beslissing te toetsen en (vooral) te bespreken hoe het nu verder moet.

Een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van een kind is een ontzettend heftige gebeurtenis, niet alleen voor de ouders, maar ook voor het kind zelf. Het is dan ook logisch dat u hier heel erg van schrikt en niet zo goed weet wat u moet doen als uw kind uit huis geplaatst wordt of dreigt te worden.

Het is (juist in de beginfase) heel erg belangrijk dat de ouders goed juridisch bijgestaan worden door een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. Tijdens zo’n zitting over een (voorlopige) ondertoezichtstelling en (spoed)uithuisplaatsing wordt uitgebreid gesproken of dit nu wel echt noodzakelijk is. De eisen van de wet liggen namelijk (terecht) heel hoog om een kind bij zijn/haar ouders weg te halen. Het is belangrijk hier vanaf het begin goed en uitgebreid verweer tegen te voeren; voorkomen is namelijk beter dan genezen!

Mocht een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing – ondanks de hoge eisen – toch nodig zijn dan is het belangrijk om meteen vanaf de eerste zitting duidelijk te krijgen wat er van u als ouders verwacht wordt om jullie kind weer thuis te krijgen. Dat is namelijk altijd de bedoeling van een uithuisplaatsing.

Daarnaast heeft u als ouders nog steeds rechten en plichten als uw kind uit huis geplaatst is die gewaarborgd moeten worden. Zo is het belangrijk dat u regelmatig contact heeft met uw kind, ook als hij/zij tijdelijk ergens anders woont. Ook is het wenselijk dat een kind – indien mogelijk – binnen de eigen familie (bijvoorbeeld een opa en oma of een oom en tante) wordt geplaatst, zodat hij zoveel mogelijk in zijn/haar eigen omgeving blijft.

Wij kunnen u natuurlijk helpen om verweer te voeren tegen een uithuisplaatsing van uw kind. Wij kunnen u ook helpen om weer toe te werken naar een thuisplaatsing of om uw andere rechten (zoals contact met uw uithuisgeplaatste kind) te waarborgen.

Als uw kind uit huis geplaatst is of dreigt te worden, of als u andere vragen over dit onderwerp heeft, dan kunt u contact opnemen met onze jeugdrechtspecialisten.

Interessante columns

Verhuizing met kinderen

Verhuizing met kinderen

Verhuizen met of zonder kinderen: heb ik toestemming nodig? Verhuizing met kinderen Wanneer u samen met uw kind(eren) wilt verhuizen en u oefent...

Lees meer
Omgang met kinderen

Omgang met kinderen

Ik wil mijn kinderen graag zien, maar mijn ex-partner werkt niet mee Een kind heeft recht op omgang met zijn/haar beide ouders, zo klinkt het in...

Lees meer