Verhuizing met kinderen
U bent hier 9 Columns 9 Verhuizing met kinderen
Verhuizing met kinderen

Verhuizing met kinderen

Vier Advocaten
14 april 2023

Verhuizen met of zonder kinderen: heb ik toestemming nodig?

Verhuizing met kinderen

Wanneer u samen met uw kind(eren) wilt verhuizen en u oefent samen met de andere ouder het ouderlijk gezag over de kinderen uit, dan heeft u voor deze verhuizing de toestemming van de andere ouder nodig. Als de andere ouder zijn of haar toestemming hiervoor niet geeft, dan kunt een verzoekschrift indienen bij de rechtbank waarin u de rechter vraagt om vervangende toestemming te verlenen voor de beoogde verhuizing.

Vervangende toestemming verhuizing

Bij de beoordeling van een verzoek om vervangende toestemming voor de verhuizing vormen de belangen van uw kind(eren) de eerste overweging. Dat wil echter niet zeggen dat de rechter andere belangen niet hoeft mee te nemen. De rechter zal alle relevante belangen tegen elkaar moeten afwegen en moeten beoordelen welke belangen het zwaarst wegen. Het kan dus zijn dat andere belangen zwaarder wegen dan de belangen van uw kind(eren). De Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) heeft in 2008 aangegeven dat bij die beoordeling onder meer naar de volgende belangen moet worden gekeken:

  • het recht en belang van de verhuizende ouder en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten;
  • de (on)mogelijkheid om op een andere wijze aan dat belang tegemoet te komen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarigen te
  • verzachten en/of te compenseren;
  • de leeftijd van de minderjarige(n);
  • de te overbruggen afstand;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderling overleg en communicatie.

  • Verhuizing zonder de kinderenInteressant is de vraag of de ouder met gezag die zonder de kinderen wil verhuizen ook toestemming nodig heeft van de andere ouder voor de voorgenomen verhuizing. Aanvankelijk werd aangenomen dat dit niet het geval was, juist omdat deze ouder zonder de kinderen verhuist en er dan geen rechtvaardiging is om die ouder in zijn vrijheid te beperken.

Echter, sinds een arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 2021 waarin is bepaald dat een gezagdragende ouder toch de toestemming van de niet-gezagdragende ouder nodig had voor een verhuizing vanwege het niet meer (kunnen) voldoen aan de omgangsverplichting, lijkt er in de rechtspraak sprake te zijn van een kentering. Er is sindsdien namelijk een aantal uitspraken waarin de toestemming van de andere gezagdragende ouder tóch vereist was, nu door deze verhuizing de lopende zorgregeling niet kon worden voortgezet. Opvallend daarbij is wel dat in die uitspraken sprake was van een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (co-ouderschap).

Er lijkt dus voorzichtig de conclusie te kunnen getrokken dat ook als u het ouderlijk gezag draagt en niet met uw kind(eren) wilt verhuizen, u onder omstandigheden hiervoor toch de toestemming van de andere ouder nodig heeft. De toekomst zal echter moeten uitwijzen of deze kentering duurzaam is of dat er sprake is van een aantal uitzonderingsgevallen die de regel bevestigt.

Tot slot

Wanneer u voornemens bent om te verhuizen, is het verstandig om u tijdig te laten adviseren over uw juridische positie. De familierechtadvocaten van VIER Advocaten kunnen u helpen bij de voorbereiding en kunnen meedenken over de wijze waarop u de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder zo goed mogelijk kunt compenseren. Op die manier zult u goed beslagen ten ijs komen als het tot een procedure bij de rechtbank zou komen.

Interessante columns

Hulp bij uithuisplaatsing

Hulp bij uithuisplaatsing

Help, mijn kind wordt uit huis geplaatst! Kinderen horen bij hun ouders thuis te wonen, maar in sommige gevallen vindt de Raad voor de...

Lees meer
Omgang met kinderen

Omgang met kinderen

Ik wil mijn kinderen graag zien, maar mijn ex-partner werkt niet mee Een kind heeft recht op omgang met zijn/haar beide ouders, zo klinkt het in...

Lees meer