Geschil aan- of verkoop van een woning
U bent hier 9 Geen categorie 9 Geschil aan- of verkoop van een woning
Geschil aan- of verkoop van een woning

Geschil aan- of verkoop van een woning

Vier Advocaten
5 april 2023

In veel gevallen is de aanschaf van een woning een positieve stap in iemands leven. Soms gaat er nog wel eens iets mis bij zo’n aankoop, wat vervelende gevolgen kan hebben. Het is daarom belangrijk goed voor ogen te hebben wat de rechten van de koper en verkoper zijn bij een geschil over de koop van een woning.

Veel geschillen doen zich voor ten aanzien van het financieringsvoorbehoud; het lukt de koper in dat geval niet om op tijd de financiering van de koop van de woning rond te krijgen. In de meeste contracten staat vastgelegd dat de koper in dat geval binnen een bepaalde periode het financieringsvoorbehoud kan inroepen. Het is dus voor de koper zaak om scherp die termijn in de gaten te houden en op tijd het voorbehoud in werking te laten treden, zodat de koop uiteindelijk niet doorgaat.

Maar steeds vaker wordt in de koopovereenkomst vrij uitgebreid vastgelegd op welke manier een koper moet laten zien dat het niet is gelukt de financiering rond te krijgen. Niet alleen wordt er van kopers verlangd dat zij laten zien dat zij bij een of meerdere erkende hypotheekverstrekkers hebben geprobeerd de financiering te verkrijgen, maar regelmatig moet een koper ook een uitvoerige afwijzing van die beoogde financierders laten zien. Op die manier kan een verkoper nagaan of de koper zich er wel voldoende voor heeft ingespannen om de financiering los te krijgen. Heeft de koper dat niet, dan kan dat serieuze consequenties hebben.

De koper kan in een dergelijk geval namelijk de zogenaamde 10%-boete (die in de overgrote meerderheid van de koopcontracten is opgenomen) moeten betalen. Dat betekent dat de koper een boete van 10% van de verkoopprijs van de woning moet betalen aan de verkoper. Gelet op de marktprijs van woningen gaat dat niet zelden om aanzienlijke bedragen.

Het is dus voor de koper belangrijk scherp te zijn om niet alleen de termijn waarbinnen het voorbehoud van financiering moet worden ingeroepen, maar daarnaast ook op de manier waarop dat gebeurt.

Heeft u vragen over het inroepen van een financieringsvoorbehoud, of juist over hoe de koper het financieringsvoorbehoud heeft ingeroepen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten.

Interessante columns

Verhuizing met kinderen

Verhuizing met kinderen

Verhuizen met of zonder kinderen: heb ik toestemming nodig? Verhuizing met kinderen Wanneer u samen met uw kind(eren) wilt verhuizen en u oefent...

Lees meer
Hulp bij uithuisplaatsing

Hulp bij uithuisplaatsing

Help, mijn kind wordt uit huis geplaatst! Kinderen horen bij hun ouders thuis te wonen, maar in sommige gevallen vindt de Raad voor de...

Lees meer