Wet Doorstroming Huurmarkt
U bent hier 9 Columns 9 Wet Doorstroming Huurmarkt
Wet Doorstroming Huurmarkt

Wet Doorstroming Huurmarkt

Vier Advocaten
4 april 2023

Huurders woonruimte met een tijdelijk contract: ken uw rechten!

Wist u dat het al enige tijd mogelijk is om woonruimte tijdelijk te verhuren, zonder dat de huurder allerlei beschermende rechten toekomt?

Wet doorstroming huurmarkt

Dit is mogelijk gemaakt met de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt in 2016. Wij blijven veel vragen krijgen over deze belangrijke wetswijziging. Daar waar het voor 2016 nauwelijks mogelijk was om woonruimte tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder alsnog huurbescherming toekwam, heeft de Wet doorstroming huurmarkt daar verandering in gebracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verhuurders gretig gebruik maken van deze mogelijkheden. Er zijn dan ook veel overeenkomsten in omloop die gebaseerd zijn op deze wet.

Geen opzegging vereist; wel schriftelijk informeren

Met de invoering van deze wet is het mogelijk om woonruimte tijdelijk te verhuren tot maximaal 2 jaar (en zelfs tot maximaal 5 jaar als het om zgn. niet zelfstandige woonruimte gaat). De huur eindigt dan van rechtswege; een opzegging is dus niet nodig.

Wat wel nodig is, is dat de verhuurder op zijn vroegst drie en uiterlijk één maand voordat de huurovereenkomst afloopt de huurder schriftelijk informeert over de dag waarop de huur verstrijkt.

Gevolgen niet informeren

Als de verhuurder de huurder te laat (dus korter dan één maand voordat de huurovereenkomst eindigt) informeert, of helemaal niet informeert, dan wordt de huurovereenkomst van rechtswege omgezet in een voor onbepaalde tijd. Het te vroeg informeren (dus langer dan drie maanden voordat de huur eindigt) zal minder snel tot problemen voor de verhuurder leiden. De gedachte daarachter ligt voor de hand: een huurder zal niet snel in zijn belangen worden geschaad als hij te vroeg door de verhuurder wordt geïnformeerd.

Nieuwe huurovereenkomst, zelfde woonruimte?

De wet bepaalt ook dat als na afloop van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd (van maximaal 2 resp. 5 jaar) er met dezelfde huurder opnieuw een huurovereenkomst wordt gesloten voor dezelfde woonruimte, dat deze automatisch voor onbepaalde tijd geldt.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 070-221 0514 en vragen naar onze huurrechtsspecialisten.

Interessante columns

Verhuizing met kinderen

Verhuizing met kinderen

Verhuizen met of zonder kinderen: heb ik toestemming nodig? Verhuizing met kinderen Wanneer u samen met uw kind(eren) wilt verhuizen en u oefent...

Lees meer
Hulp bij uithuisplaatsing

Hulp bij uithuisplaatsing

Help, mijn kind wordt uit huis geplaatst! Kinderen horen bij hun ouders thuis te wonen, maar in sommige gevallen vindt de Raad voor de...

Lees meer