Overlast
U bent hier 9 Columns 9 Overlast
Overlast

Overlast

Vier Advocaten
5 april 2023

Het is voor veel bewoners een groot probleem als er een buurman of buurvrouw is (of een gezin) dat voor overlast zorgt. De wet biedt omwonenden die overlast ervaren verschillende mogelijkheden om zich tegen de overlast te weren. In mijn huurrechtpraktijk voer ik regelmatig overlastzaken, zowel voor verhuurders als voor huurders.

In dergelijke zaken spelen klachten van omwonenden en rapportages van de politie (meer in het bijzonder: de wijkagent) vaak een belangrijke rol. Over het algemeen geldt dat hoe meer buren klachten hebben ingediend en hoe duidelijker de rapportage van de politie is, hoe sneller de rechter zal aannemen dat er inderdaad sprake is van structurele, ernstige, overlast. Toch hoeft dat niet te betekenen dat een huurder moet vertrekken.

Over het algemeen vordert een verhuurder ontruiming van het gehuurde tegen een bepaalde datum (in het geval van een bodemprocedure wordt ook ontbinding van de huur gevorderd). Het is soms mogelijk met de verhuurder nog afspraken te maken over een laatste kans voor de overlastgevende huurder, ook als er al een vonnis ligt waarin is beslist dat de huurder moet vertrekken. Daarnaast is het mogelijk voor de huurder om de rechtbank te vragen om een zogenaamde terme de grace. Dat houdt in dat de huurder langer de tijd krijgt om de woning te verlaten. Bij de meeste rechtbanken wordt zo’n extra termijn (die terme de grace) ambtshalve toegepast, maar in sommige rechtbanken moet daar expliciet om gevraagd zijn. Het is daarom belangrijk er scherp op te zijn of hier wel of niet om is gevraagd.

Soms is het ook mogelijk om bij de zitting zelf tot afspraken met elkaar te komen. Een verhuurder zal het soms belangrijker vinden er zeker van te zijn dát de huurder vertrekt en die is dan ook soms bereid schappelijke afspraken te maken over de periode waarbinnen de huurder moet vertrekken. En zo’n afspraak tussen partijen (die vaak wordt vastgelegd in een proces-verbaal van de zitting) heeft als positief bijeffect voor de huurder dat er geen ontruimingsvonnis ligt tegen de huurder, wat de huurder kan helpen in het vinden van een nieuwe woning.

Het gebeurt ook nog wel eens dat een verhuurder eigenlijk te weinig klachten heeft om succesvol de ontruiming (en voor een bodemzaak: ook de ontbinding) toegewezen te krijgen. Toch is het niet vreemd dat een verhuurder dan toch zo’n procedure opstart. De verhuurder heeft namelijk niet alleen te maken met de overlastgevende huurder, maar ook met de omwonenden (vaak ook huurders bij dezelfde verhuurder). Door te procederen tegen de overlastveroorzakende huurder geeft de verhuurder een belangrijk signaal af naar omwonenden die overlast ondervinden en daardoor kan de verhuurder ook trachten te voorkomen dat omwonenden die medehuurder zijn om huurvermindering (en/ eventueel schadevergoeding) vragen.

Veel van de overlastprocedure zijn maatwerk en het is daarom belangrijk tijdig juridisch advies in te winnen. Dat geldt voor zowel de huurder, als de verhuurder. Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Interessante columns

Verhuizing met kinderen

Verhuizing met kinderen

Verhuizen met of zonder kinderen: heb ik toestemming nodig? Verhuizing met kinderen Wanneer u samen met uw kind(eren) wilt verhuizen en u oefent...

Lees meer
Hulp bij uithuisplaatsing

Hulp bij uithuisplaatsing

Help, mijn kind wordt uit huis geplaatst! Kinderen horen bij hun ouders thuis te wonen, maar in sommige gevallen vindt de Raad voor de...

Lees meer