Bezwaar tegen omzetting taakstraf
U bent hier 9 Columns 9 Bezwaar tegen omzetting taakstraf
Bezwaar tegen omzetting taakstraf

Bezwaar tegen omzetting taakstraf

Vier Advocaten
5 april 2023

Bezwaar tegen de omzetting van een taakstraf in vervangende hechtenis

Het kan voorkomen dat een taakstraf niet, niet goed of niet tijdig wordt verricht. In dat geval kan het Openbaar Ministerie beslissen om de taakstraf om te zetten in vervangende hechtenis. Dit betekent dat de veroordeelde naar de gevangenis moet en dat kan uiteraard grote gevolgen hebben. Daarom worden wij regelmatig gebeld met de vraag wat hiertegen kan worden gedaan. Dat wordt hieronder besproken.

Ga op tijd in bezwaar!

Als een taakstraf wordt omgezet in vervangende hechtenis moet het Openbaar Ministerie degene om wie het gaat in kennis stellen van de omzetting. Dit wordt meestal gedaan met een brief, maar vaak is iemand ook al op de hoogte doordat een medewerker van de Reclassering aan hem of haar heeft laten weten dat een taakstraf wordt ‘terug gemeld’.

In dat soort gevallen is het erg belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat, omdat de termijn voor het indienen van een bezwaar tegen de omzetting van een taakstraf kort is. Zodra de kennisgeving van de omzetting is betekend of vanaf het moment dat iemand op de hoogte is van de omzetting, kan er binnen slechts 14 dagen in bezwaar worden gegaan. Een te laat ingediend bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard. En dat betekent dat het te laat is.

Als het bezwaar op tijd is ingediend, zal het bezwaarschrift op een zitting van de enkelvoudige kamer van de rechtbank (dus door één rechter) worden behandeld. Tijdens de zitting kan het bezwaar mondeling worden toegelicht en aangevuld. Het is daarbij belangrijk om goed voorbereid te zijn en alle omstandigheden aan te voeren. Hiermee wordt de kans groter dat het bezwaar gegrond wordt verklaard en detentie voorkomen wordt.

Opschortende werking

Zodra het Openbaar Ministerie de beslissing heeft genomen om een taakstraf om te zetten in vervangende hechtenis, kan degene om wie het gaat worden aangehouden. Diegene staat dan ‘gesignaleerd’. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de veroordeelde, ondanks dat er een bezwaar is ingediend, kan worden aangehouden om de vervangende hechtenis uit te zitten.

Een advocaat kan echter bij het AICE een gemotiveerd verzoek doen om de toepassing van de vervangende hechtenis op te schorten. Dit betekent dat er geen aanhouding zal plaatsvinden totdat de zitting is geweest, waardoor de zitting in vrijheid kan worden afgewacht. Als de veroordeelde al wel is aangehouden, kan die dan worden vrijgelaten.

Het is dus zeer belangrijk om tijdig contact op te nemen met een gespecialiseerd strafrechtadvocaat, zodat kan worden voorkomen dat iemand onnodig vast moet komen te zitten.

Last tot toevoeging

Over de kosten van een advocaat hoeft men zich over het algemeen niet veel zorgen te maken. Voor de bezwaarprocedure kan namelijk in de meeste gevallen een zogenaamde last tot toevoeging worden aangevraagd en verkregen. Dit betekent dat de overheid, meer in bijzonder de Raad voor Rechtsbijstand, de kosten voor rechtsbijstand betaalt. Dit wordt vaak ook wel pro deo genoemd.

Is uw taakstraf omgezet in vervangende hechtenis of heeft de reclassering aangegeven dat de taakstraf wordt ‘terug gemeld’? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze specialisten.

Interessante columns

Verhuizing met kinderen

Verhuizing met kinderen

Verhuizen met of zonder kinderen: heb ik toestemming nodig? Verhuizing met kinderen Wanneer u samen met uw kind(eren) wilt verhuizen en u oefent...

Lees meer
Hulp bij uithuisplaatsing

Hulp bij uithuisplaatsing

Help, mijn kind wordt uit huis geplaatst! Kinderen horen bij hun ouders thuis te wonen, maar in sommige gevallen vindt de Raad voor de...

Lees meer